http://www.boverket.se

Så mäter du radon

Närmare 400 000 bostäder i Sverige har förhöjda halter av radon i inomhusluft, det vill säga över 200 Bq/m3. För att hitta och åtgärda alla radonbostäder behövs mätningar i så gott som alla småhus och lägenheter med markkontakt eller som byggts med blåbetong.

Du bör mäta radonhalten:

  • Vid husköp
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
  • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.
  • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem

Den vanligaste metoden att mäta radon i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. En sådan mätning är lätt att göra. Mätning i en- eller tvåplanshus kostar mellan 200 och 500 kronor.

Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre vilket ger ger ett årsmedelvärde. Du lever precis som vanligt under tiden som en sådan långtidsmätning pågår. Om du behöver en mätning snabbt, till exempel om du ska sälja eller köpa ett hus, finns en så kallad rådgivande korttidsmätning. Den kan ta mellan två och tio dygn och utförs på liknande sätt som en långtidsmätning.
En korttidsmätning är mer osäker och kan dock inte ligga till grund för radonbidrag.

Gör så här:


1. Ta kontakt med din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor för att beställa dina dosor. Vissa kommuner hjälper till att beställa mätningen, men du kan också kontakta ett mätlaboratorium direkt.

2. Det är viktigt att du följer anvisningarna för hur du ska mäta. För enplanshus sker mätningen normalt i två rum. Vanligtvis används två dosor.

3. Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader.

4. Skicka tillbaka dosorna till laboratoriet tillsammans med det medföljande protokollet som du har fyllt i.

5. Resultatet kommer med posten inom ett par veckor.

Läs mer

Energideklarationen

Boverkets byggregler

 

Lättläst Tipsa en vän Utskrift
Boverket, Drottningatan 18, Box 524, 371 23, Karlskrona, Tel: 0455 - 35 30 00