http://www.boverket.se

Radonguiden flyttar!

1 oktober 2014 lanserades Boverkets nya webbplats. Nu finns all information som du behöver om radon där och informationen på Radonguiden.se kommer därför inte att uppdateras. Radonguiden.se släcks ner den 1 november 2014.

Vi vet att Radonguiden.se har varit välbesökt och att många har fått hjälp med information om mätning, sanering och radonbidrag.

Vi hoppas att du blir lika nöjd när du besöker Boverkets nya webbplats.

Nu finns all information du behöver på www.boverket.se/radonguiden

steg till ett radonfritt hem

Få bidrag

Om mätningen i din villa (egnahem) visar på en radonkoncentration på över 200 Bq/m3 i inomhusluft kan du få bidrag för att sänka radonhalten.

Om bidrag Sök bidrag elektroniskt

Hälsorisk

Rökning i kombination med radon innebär ökad hälsorisk. Även passiva rökare,som familje- medlemmar, löper ökad risk att drabbas av lungcancer från radon.

LÄS MER PÅ STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Läs mer

Ibland räcker det med enkla åtgärder

Familjen Holmén berättar hur de med enkla åtgärder nästan fick ett radonfritt hem.

Boverket, Drottningatan 18, Box 524, 371 23, Karlskrona, Tel: 0455 - 35 30 00